Hunjka

Žigovi Zagorskog planinarskog puta i Planinarskog puta Medvednicom su vraćeni u Dom na Hunjki koji je ponovno otvoren.