JUŽNA DALMACIJA

                                                                       

 DVODNEVNI IZLET U JUŽNU                         DALMACIJU

       subota/nedjelja 12/13. travanj 2014.

 

Obilazak vrhova Babina gomila u dubrovačkom području i Sv. Rok na Matokitu

 Babina gomila (KT HPO) je najviši vrh krševite planine Rujnice koja se ističe sjeverno od doline Neretve. Sam vrh je kamenita glavica s geodetskim stupom. Iako je visok tek 735 metara, zahvaljujući povoljnom položaju vrh omogućava daleke vidike.

Sv. Rok (KT HPO) 1062m je najviši vrh Matokita, osamljenog i izdvojenog brda stmih strana sjeverozapadno od Vrgorca. Iako je to brdo dugo samo 8 kilometara i površinom maleno, vrlo je strmo i razmjerno visoko u odnosu na okolna brda. Ne treba ga ni planinarski podcjeniti: od Ravče ili Vrgorca do vrha treba tijekom 3 sata hoda savladati oko 700 metara visinske razlike. Sam Sv. Rok je lijep kameniti vrh s ostacima kapele sv.Roka s kojeg se pruža širok vidik na sve strane. Stjenoviti greben Matokita koji oštro dijeli dvije stane planine predstavlja najslikovitiji dio cijelog Matokita.

PLAN IZLETA:

SUBOTA: Polazak u ponoć (24.00 sata) s petka na subotu unajmljenim mini busom s Mažuranićevog trga starom cestom do Metkovića. Dolazak je predviđen u ranim jutarnjim satima. Nakon doručka (iz ruksaka) odlazak autobusom do sela Desne gdje je početak planinarske staze prema vrhu Babina gomila. Uspon traje 3 sata i nije tehnički zahtjevan. Nakon povratka u autobus nastavljamo vožnju prema Imotskom, obilazak Modrog i Crvenog jezera, te nekih kulturnih znamenitosti. U ranim večernjim satima smještamo se u hotel, večera i počinak.

NEDJELJA: Nakon doručka krećemo autobusom do Vrgorca, gdje počinje staza prema vrhu Sv. Rok za što nam treba 3 sata. Nakon silaska radimo pauzu za ručak (iz ruksaka) i krećemo autobusom prema Zagrebu uz jednu pauzu na putu. Dolazak u Zagreb u večernjim satima.

 

Troškovi: prijevoz autobusom 380 kn,( zavisi o broju prijavljenih putnika) noćenje u hotelu 120 kn.

Uplata akontacije 100.00 kn prilikom prijave izleta.

OPREMA: planinarske cipele, nazuvci, odjeća za toplo i hladno vrijeme, zaštita od kiše i sunca, rezervna odjeća …

HRANA: vlastita hrana i piće, u hotelu po izboru

Napomena: Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i fizičke uvjete za sigurno sudjelovanje  na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da ima plaćenu planinarsku članarinu za tekuću godinu, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča.

Vodiči izleta zadržavaju pravo promjene izleta prema uvjetima na terenu.

 

                                                                                         Vodič izleta: Josipa Belina                                                 091 5825 267