Na ovom izletu posjetit ćemo grkokatoličku biskupiju u Križevcima, Galeriju naivnog slikarstva u Hlebinama i Križnicu na Dravi.

Katedrala u Križevcima sjedište je jedine grkokatoličke biskupije u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Oslikani ikonostas radili su naši najveći slikari s kraja 19. i početka 20. stoljeća: Bela Čikoš Sesija, Ivan Tisov, Ferdo Kovačević, Celestin, Mato Medović i dr.

U Hlebinama se nalazi Galerija naivne umjetnosti koja sadrži djela naših najboljih naivnih slikara, a porijeklom su iz ovog kraja.

Naselje Križnica nalazi se u sjevernom dijelu općine pitomača. Cijelo područje zanimljivo je zbog neobičnosti krajolika i očuvane prirode. Rijeka Drava nigdje tako ne mijenja tok i ne meadrira kao ovdje. Prijelaz preko Drave moguć je skelom ili preko visećeg mosta. U restoranu Dravska iža moguće je ručati.

Izlet vode: Darinka Bakić i Mirjana Razum