Dvodnevni izlet u Gorski Kotar

 

HPD ‘Zanatlija’

Zagreb, Trg Mažuranića 13

Organizira

DVODNEVNI IZLET U GORSKI KOTAR

19. i 20. rujna 2020.

19.9. Polazak autobusom u 7,00 sati ispred društvenih prostorija na Trgu Mažuranića u smjeru Fužina, uz usputno kratko zaustavljanje zbog kave.

Grupa A će krenuti iz naselja Vrata prema planinarskom skloništu Bitorajka pa prema vrhu Bitoraj. Nakon toga nastavlja preko sedla Javorja do Viševice te se spušta prema planinarskom domu Vagabundina koliba za što je ukupno potrebno oko 7 sati.

Grupa B će nakon šetnje Fužinama autobusom otići do Vagabundine kolibe od kuda se može popeti na Zagradski vrh (uspon traje oko 1 sat) ili uživati u šetnji okolicom doma. 

U Vagabundinoj kolibi će biti organiziran kasni ručak te ćemo autobusom krenuti prema Platku gdje ćemo prenoćiti. 

20.9. Nakon ustajanja i doručka grupa A će krenuti prema Crnom vrhu i nakon toga do planinarskog doma Hahlići za što je potrebno oko 5-6 sati dok će grupa B autobusom otići do Podkilavca i “preko Kolci” se uputiti do Hahlića (oko 2 sata hoda). 

Svi zajedno ćemo se spustiti do autobusa i krenuti prema Zagrebu.

Cijena prijevoza 200,00 kn (akontacija 100,00 kn), cijena noćenja 80,00-100,00 kn (ovisno u kojem domu ćemo noćiti).

Prijave do 9.9.2020.

Obavezna je planinarska oprema, osobna, zdravstvena i planinarska iskaznica. Napomena: Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i fizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da kod Društva ima plaćenu članarinu za tekuću godinu, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Prema potrebi, organizator zadržava pravo izmjene u programu izleta.

 

Sretan put i lijepo vrijeme želi Vam organizator 

izleta HPD ‘ZANATLIJA’ – ZAGREB

 

Vodiči: Tomislav Muhić (091 5827-782) i Arianna Rumbak (095 3904 797)

 

/www. hpdzanatlija-zagreb.hr/