HPD ‘Zanatlija’ – Zagreb

Trg Mažuranića 13

Organizira

Trdnevni izlet u Vojvodinu i Podunavlje – Fruška Gora, Petrovaradin, Novi Sad, Vukovar  3. – 5. X. 2014.

3. 10. Polazak iz Zagreba u 6,00 sati ispred društvenih prostorija na Mažuranićevom Trgu.Usputno kratko zaustavljanje radi jutarnje kave, putovanje prema GP Bajakovo. Nakon prelaska državne granice, dolazak u Rumu i Sremsku Kamenicu oko 11,00 sati. Obilazak manastira  Grgeteg i Krušedol. U popodnevnim satima lakša tura po Fruškoj Gori u organizaciji domaćina PD ‘Zanatlija’ iz Novog Sada. Večera i noćenje u domu PD ‘Zanatlija’ na Fruškoj Gori.

 

4. 10. Doručak i jutarnja kava u domu. Odlazak prema Sremskim Karlovcima, obilazak grada i razgled riznice Pravoslavne Crkve. Nastavak puta prema Petrovaradinu, obilazak tvrdjave, Muzeja Novog sada i pograđa, obilazak rodne kuce Bana Jelačića, šetnja do centra Novog Sada. Smještaj u hotel Sajam u Novom Sadu. Slobodno vrijeme za razgled grada i večeru.

 

5. 10. Doručak u hotelu, nastavak puta prema graničnom prijelazu u Bačkoj Palanci. Nastavak puta prema Vukovaru. Obilazak obnovljenog drvorca Eltz i postava Gradskog Muzeja Vukovara, nakon obilaska muzeja slobodno vrijeme za razgled grada i ručak. Povratak u Zagreb u popodnevnim satima.

 

Troškovi izleta: Prijevoz – 250,00 kn, Noćenje u domu PD ‘Zanatlija’ Novi Sad 5 eur, noćenje s doručkom u hotelu Sajam u Novom Sadu 15 eur. Cijena Ulaznica u Muzej Novog Sada 300 din, Gradski Muzej Vukovar 25 kn.

 

Obavezna je planinarska oprema, osobna , zdravstvena i planinarska iskaznica. zaštita od sunca i kiše. Za prelazak državne granice potrebna je putovnica ili osobna iskaznica novijeg izdanja!

 

Napomena: Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i fizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da kod Pl.Društva ima plaćenu članarinu za tekuću godinu, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Prema potrebi, organizator zadržava pravo izmjene u programu izleta.

 

Vodiči: Tomislav Muhić (091 582 77 82), Josipa Belina (091 5825 267)

 

 

www.hpdzanatlija-zagreb.hr