Velika i Mala Paklenica

HPD Zanatlija – Zagreb
Trg Mažuranića 13

Organizira izlet

  1. i 10. listopada 2021. Mala i Velika Paklenica

Prostor Velike i Male Paklenice je 1949. proglašen Nacionalnim parkom te se prostire se površini od 95 km², na obroncima južnog Velebita. Obuhvaća područje bujičnih tokova Velike i Male Paklenice, odnosno njihove prepoznatljive kanjone okomito urezane u južne padine Velebita, te širi okolni prostor. Na relativno malom području susreće se iznimno bogatstvo geomorfoloških pojava i oblika, raznolik biljni i životinjski svijet, atraktivni krajolici i netaknuta priroda. Raznolikost živog svijeta je uvjetovana klimatskim karakteristikama ali i bogatom i raznolikom geološkom prošlosti.
Prepoznatljiva obilježja Nacionalnog parka Paklenica su autohtone šume crnog bora, nekoliko tipova bukovih šuma i duboki kanjoni s potocima – bujičnjacima Velika i Mala Paklenica. Širi prostor NP Paklenica odlikuje se i bogatom i raznolikom kulturnom baštinom.
Ime Paklenica najvjerojatnije potječe od smole crnog bora, tzv. „pakline“, koju je lokalno stanovništvo koristilo u narodnoj medicini, za zacjeljivanje rana, zatim kao luč – za osvjetljenje te za premazivanje drvenih brodova.

  1. listopada – Polazak autobusom u 7,00 ispred društvenih prostorija na Trgu Mažuranića u smjeru Zadra, uz usputno zaustavljanje zbog jutarnje kave.

Nakon kave nastavljamo putovanje prema Selinama od kuda grupa A kreće kanjonom Male Paklenice preko Njive Lekine i Jurlina te kroz Mala Močila do Ramića dvora gdje ćemo noćiti. Tura traje oko 6 sati.

Grupa B će autobusom otići do Starigrada, odnosno do ulaza u Nacionalni park Paklenica od kuda će kroz kanjon Velike Paklenice otići do Ramića Dvora (oko 2 sata hoda).

  1. listopada – Nakon ustajanja i doručka ćemo kanjonom Velike Paklenice krenuti prema Starigradu.

Grupa A će poduzeti uspon na Anića Kuk, najveću stijenu na Velebitu, višu od 300 m, a među alpinistima je glasovita po svojoj razvedenosti i brojnim penjačkim problemima.

Grupa B će posjetiti Manitu peć, jedinu špilju na prostoru Parka koja je otvorena i uređena za posjet.

Grupe A i B će se naći na ulazu u NP Paklenica gdje će nas čekati autobus.

Nakon sastanka obje grupe zaputiti ćemo se prema Zagrebu. Dolazak u Zagreb planiramo u večernjim satima, ovisno o gužvi na prometnicama.

Cijena prijevoza 250,00 kn, cijena noćenja 60,00 kn s vrećama za spavanje
(bez vreća 75,00 kn), cijena večere 50,00 kn (gulaš), cijena ulaznice u Nacionalni park Paklenica 80,00 kn.

Obavezna je planinarska oprema, osobna, zdravstvena i planinarska iskaznica. Napomena: Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i fizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da kod Plan. Društva ima plaćenu članarinu za tekuću godinu, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Prema potrebi, organizator zadržava pravo izmjene u programu izleta.

Vodiči: Tomislav Muhić (091 582 77 82) i Arianna Rumbak (095 390 47 97)

www.hpdzanatlija-zagreb.hr