JUŽNA DALMACIJA

                                                                         DVODNEVNI IZLET U JUŽNU                         DALMACIJU        subota/nedjelja 12/13. travanj 2014….

Pročitaj više

    JEDNODNEVNI IZLET U TRAKOŠĆAN USPON NA RAVNU GORU (KT HPO) NEDJELJA 23.03.2014.   Dvor Trakošćan je kulturno dobro, zaštićena povijesna cjelina koja se sastoji od dvorca, građevina uz dvorac, perivoja i park šume s jezerom. Dvorac je danas jedan od rijetkih objekata u Hrvatskoj sa sačuvanom vlastitom građom, povijesno usko vezanom uz arhitektonski…

Pročitaj više

Na ovom izletu posjetit ćemo grkokatoličku biskupiju u Križevcima, Galeriju naivnog slikarstva u Hlebinama i Križnicu na Dravi. Katedrala u Križevcima sjedište je jedine grkokatoličke biskupije u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Oslikani ikonostas radili su naši najveći slikari s kraja 19. i početka 20. stoljeća: Bela Čikoš Sesija, Ivan Tisov, Ferdo Kovačević, Celestin, Mato…

Pročitaj više

USPON NA ŠKRLATICU  Na izletu je sudjelovalo osam članova (četiri planinarke i četiri planinara) HPD „Zanatlija“ Zagreb. U petak 21. lipnja iz užarenog Zagreba na put smo krenuli sa dva osobna automobila prema graničnom prijelazu Bregana i nastavili do Ljubljane gdje smo imali kraći odmor. Na putu uglavnom nije bilo gužve, u suprotnom smjeru da,…

Pročitaj više

Informacija za članove Društva “PETAR TURIST”, Augusta Šenoa 50, 10432 BREGANA, OIB 27913683829 za HPD “Zanatlija”, Trg Mažuranića 13, Zagreb, organizira Peterodnevni planinarsko – turistički obilazak BiH, uspon na Maglić od 3. VII. do 7. VII. 2013.     3. VII. Polazak iz Zagreba u 6,00 sati ispred društvenih prostorija na Trgu Mažuranića.Usputno kratko zaustavljanje…

Pročitaj više